Lokale cliëntenraden

Veel locaties bij Abrona hebben een cliëntenraad.
Sommige raden hebben een eigen mailadres.
Vraag op jouw locatie naar het mailadres van de cliëntenraad.
Wil je op jouw locatie een cliëntenraad?

Bel dan naar Abrona Medezeggenschap

Telefoonnummer: 088 - 201 93 46

Mailadres: medezeggenschap@abrona.nl