Cliëntportaal

Jouw zelfstandigheid en eigen regie is belangrijk.

Het cliëntportaal kan hierbij helpen.
In het cliëntportaal kun je informatie delen met je familie, (wettelijk) vertegenwoordigers en begeleiders over jouw zorg en ondersteuning.

Het cliëntportaal is bedoeld voor cliënten die wonen of werken bij Abrona.

Abrona gaat ervan uit dat jij beheerder bent van jouw cliëntportaal. 

Je overlegt met je persoonlijk ondersteuner of persoonlijk begeleider over het gebruik en beheer van het cliëntportaal.

Je maakt samen met je persoonlijk ondersteuner of persoonlijk begeleider afspraken.

 

Film ervaringen clientportaal

In de film vertellen clienten, familie en medewerkers hun verhaal.

Wat betekent het om het clientportaal te gebruiken.

Bekijk de film via de link: link film clientportaal.

Wil jij ook in het clientportaal?

Praat met je begeleider wat jij wilt gebruiken in het clientportaal.

 

Elke locatie heeft Praatkaarten over het clientportaal.

Gebruik de Praatkaarten als je meer uitleg wilt.

Heb je vragen over het clientportaal?

Mail aan: clientportaal@abrona.nl